(1)
Olaś, A. E Pluribus Unum? O Optymalny Model Procedury Cywilnej W Sprawach Spornych – Uwagi Na Tle Modelowych Europejskich Reguł Postępowania Cywilnego. GSP 2022, 294-311.