(1)
Grajewski, K. Suwerenność I Przedstawicielstwo – doświadczenia Polskie (2015–2022). GSP 2023, 52-64.