(1)
Witkowski, Z. Suwerenność – między Rzeczywistym Znaczeniem pojęcia a Postrzeganiem Go Jako narzędzia Dla Radykalizacji Antyunijnej Retoryki narastającej Autokracji. GSP 2023, 79-87.