(1)
Klíma, K. Pojęcie „umowy społecznej” a współczesny Konstytucjonalizm (Rzeczywistość I Mit Zasady suwerenności Ludu W Systemach Konstytucyjnych). GSP 2023, 9-21.