(1)
Klíma, P. Zasada pierwszeństwa Prawa UE I Stopień Jej Akceptacji W Rumunii. GSP 2023, 130-144.