(1)
Kopacz, M. Warunki odstÄ…pienia Od Zastosowania Normy Prawa Krajowego Sprzecznej Z Prawem Unijnym W Sprawie sÄ…dowoadministracyjnej. GSP 2023, 185-191.