Bień-Kacała, A. (2018). Równość czy hierarchiczność? Kilka słów o wartościach w państwie, prawie i społeczeństwie. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), 17–29. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3470