Jaskiernia, J. (2018). Kultura prawna i kultura polityczna w procesie stanowienia i stosowania Konstytucji RP. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), 31–46. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3472