Suchocka, H. (2018). Aktualność wartości chronionych przez Konstytucję z 1997 r. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), 49–62. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3473