Zajadło, J. (2018). Hostile constitutional interpretation. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), 63–69. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3474