Lis-Staranowicz, D., & Wojciechowicz, J. (2018). Stosowanie Konstytucji RP przez sądy na przykładzie art. 25 ust. 1b Ustawy o emeryturach i rentach. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), 73–84. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3475