Ławniczak, A. (2018). Rodzima demokracja konstytucyjno-parlamentarna na aktualnym etapie rozwoju. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), 85–95. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3476