Wójtowicz, K. (2018). Prawne aspekty działania europejskich partii politycznych. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), 139–147. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3478