Gajda, A. (2018). Rozwiązania przyjęte w ustawie prawo o ruchu drogowym jako przykład działań wyrównawczych podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), 185–192. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3481