Jabłoński, M. (2018). Realizacja konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej – uwagi na tle projektu ustawy o jawności życia publicznego. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), 207–224. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3483