Kryszeń, G. (2018). Konstytucyjna regulacja podstawowych zasad prawa wyborczego. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), 225–236. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3484