Pawłowski, S. (2018). Konstytucyjność obniżenia i zróżnicowania powszechnego wieku emerytalnego. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), 238–254. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3485