Polak, P., & Trzciński, J. (2018). Konstytucyjna zasada godności człowieka w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), 257–274. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3487