Rakowska-Trela, A. (2018). Obniżenie emerytur funkcjonariuszy służb mundurowych nabytych począwszy od 1990 r. a standardy konstytucyjne. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), 275–287. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3489