Rytel-Warzocha, A. (2018). Referendum konstytucyjne w Polsce w świetle regulacji konstytucyjnej i kontrowersji powstałych na tle praktyki ustrojowej. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), 289–301. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3491