Serzhanova, V., & Tuora-Schwierskott, E. (2018). Wolność sumienia i wyznania w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), 303–314. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3492