Skotnicki, K. (2018). Udział w wyborach i referendach osób głuchych i niedosłyszących. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), 315–321. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3493