Tuleja, P. (2018). Konstytucyjne podstawy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), 335–344. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3496