Urbaniak, M. (2018). Odmowa sporządzenia skargi konstytucyjnej przez profesjonalnego pełnomocnika wyznaczonego z urzędu. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), 345–353. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3497