Wyrzykowski, M. (2018). Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej przed Trybunałem Konstytucyjnym. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), 355–369. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3498