Zubik, M., Podkowik, J., & Rybski, R. (2018). Prywatność. Wolność u progu D-Day. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), 391–408. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3501