Bożyk, S. (2018). Konstytucyjne ramy inicjatywy ustawodawczej w parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), 429–436. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3504