Chybalski, P. (2018). Uwagi o podmiotowym zakresie śledztwa sejmowego. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), 439–454. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3505