Szymanek, J. (2018). O potrzebie instytucjonalizacji opozycji parlamentarnej w przepisach regulaminu Sejmu RP. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), 455–473. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3506