Uziębło, P. (2018). O potrzebie poszerzenia parlamentarnych praw opozycji. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), 475–488. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3507