Eckhardt, K. (2018). Odpowiedzialność konstytucyjna Prezesa Rady Ministrów. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), 525–536. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3511