Serowaniec, M. (2018). Rola Ministra Obrony Narodowej w cywilnym modelu zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), 565–576. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3513