Garlicki, L. (2018). Sądy – po zmianach. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), 579–591. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3514