Górecki, D. (2018). Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych przez Trybunał Konstytucyjny . Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), 593–606. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3515