Granat, M. (2018). Wymogi formalne wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie badania celów lub działalności partii politycznych. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), 621–632. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3517