Domańska, A. (2018). Kilka uwag na temat immunitetu Rzecznika Praw Obywatelskich. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), 669–677. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3520