Witkowska-Rozpara, K. (2020). Znaczenie i rola kuratora przy przestępstwach przeciwko rodzinie – na przykładzie przestępstwa znęcania się. Gdańskie Studia Prawnicze, (3(47)/2020), 124–151. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.3.08