Babicka-Wirkus, A., & Wirkus, Łukasz. (2020). Nowe wyzwania Kuratorskiej Służby Sądowej. Przygotowanie kulturowe kuratorów sądowych do pracy z obcokrajowcami. Gdańskie Studia Prawnicze, (3(47)/2020), 152–164. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.3.09