Bąkowski, T. (2020). Pod „brandem” k.p.a. i poza nim. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(46)/2020), 23–38. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.2.02