Ostojski, P. (2020). Przekształcenie stosunku służbowego w stosunek pracy: Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 2019 r., I OPS 1/19. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(46)/2020), 201–210. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.2.13