Wegner, J. . (2020). Postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym, red. M. Bogusz, Gdańsk 2019: t. 1, M. Bąkowski, M. Bogusz, K. Kaszubowski, Odwołanie w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Przebieg postępowania odwoławczego, ss. 161; t. 2, A. Bochenty: Recenzja. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(46)/2020), 245–250. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5111