Bąkowski, T. (2020). Samorząd terytorialny jako użyteczny element ustrojowy państwa z punktu widzenia interesu jednostki. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(45)/2020), 9–19. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.1.01