Dolnicki, B. (2020). Raport o stanie gminy (powiatu, województwa). Gdańskie Studia Prawnicze, (1(45)/2020), 20–34. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.1.02