Uziębło, P. . (2020). 30 lat partycypacji mieszkańców w sprawowaniu władzy w gminie. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(45)/2020), 35–51. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.1.03