Bogusz, M. . (2020). Niedopuszczalność skargi konstytucyjnej na akt prawa miejscowego o charakterze generalno-konkretnym (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego): Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2004 r., SK 42/02. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(45)/2020), 144–152. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.1.10