Małysa-Sulińska, K. . (2020). XIII Seminarium Naukowe Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego „Podmiotowość samorządu terytorialnego. Ustrojowe gwarancje i granice”, Kraków, 10–11 października 2019 r.: Sprawozdanie. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(45)/2020), 185–189. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5146