Vashkevich, A. . (2020). „Niezależność” sądownictwa na Białorusi: teoria i praktyka. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(48)/2020), 41–55. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.03