Nakashidze, M. . (2020). Współczesne wyzwania stojące przed niezależnością sądownictwa w Gruzji. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(48)/2020), 67–89. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.05