Simion, M. . (2020). Odpowiedzialność majątkowa rumuńskich sędziów. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(48)/2020), 106–118. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.07