Szmyt, A. . (2020). Okoliczności zastosowania art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie praworządności w Polsce. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(48)/2020), 119–129. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.08